Sorry, this video is not available in your country.

Boomerang Gấu Xám Và Những Chú Chuột Lemmut

Yêu thích

Gấu Xám Và Những Chú Chuột Lemmut

Thời gian chiếu: 21:30 22/01/2020 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Nhà của kiểm lâm là nơi duy nhất trong khu rừng ở Canada tồn tại sự văn minh. Khi kiểm lâm đi vắng, một chú gấu xám tên là Grizzy đã chiếm ngôi nhà và coi đó là lãnh thổ của mình. Nhưng chú không đơn độc, bởi vì có một nhóm những con vật nhỏ tên là Lemmut.