Sorry, this video is not available in your country.

Box Movie 1 HD Bộ Tứ Siêu Đẳng: Sứ Giả Bạc

Yêu thích

Bộ Tứ Siêu Đẳng: Sứ Giả Bạc

Thời gian chiếu: 18:25 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Bộ tứ một lần nữa đối mặt với "thù trong giặc ngoài". Giáo sư Doom trở lại sau thời gian ẩn thân, cùng âm mưu đánh cướp siêu năng lực của các thành viên Bộ tứ. Trong khi đó, Trái Đất đối mặt với mối họa biến mất khỏi bản đồ không gian. Galactus, quái vật chuyên ăn các hành tinh, đã để mắt tới hành tinh xanh. Gã cử tên nô lệ Người Bạc tới Trái Đất truyền tin. Nhưng ngay cả gã sứ giả lẫn Galactus không biết đến sự có mặt của nhóm siêu anh hùng tại tinh cầu này.