Sorry, this video is not available in your country.

Box Movie 1 HD Cha Ải Cha Ai

Yêu thích

Cha Ải Cha Ai

Thời gian chiếu: 12:05 03/12/2019 Thời lượng dự kiến: 125 phút

Phim được đặt trong một tình huống éo le sau khi hai anh em sinh đôi biết rằng mẹ của họ đã nói dối họ nhiều năm về người cha hiện tại là cha của họ. Vì thế, hai anh em sinh đôi đã quyết định lên đường để tìm người cha ruột của mình. Hành trình tìm cha của hai anh em đã gặp những câu chuyện hài hước trước khi tìm ra người cha thật sự của họ.