Sorry, this video is not available in your country.

Box Movie 1 HD Đội Tuần Tra Tinh Nhuệ

Yêu thích

Đội Tuần Tra Tinh Nhuệ

Thời gian chiếu: 14:10 23/10/2019 Thời lượng dự kiến: 105 phút

Khi một nhóm người ngoài hành tinh đổ bộ xuống Trái Đất ở một vùng quê, biệt đội dân phòng gồm những tay cảnh sát hài hước trong thị trấn sẽ xử trí thế nào?