Sorry, this video is not available in your country.

Box Movie 1 HD Họng Súng Công Lý

Yêu thích

Họng Súng Công Lý

Thời gian chiếu: 16:15 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 130 phút

Rũ bỏ quá khứ phạm tội, Sam Childers tìm đến Đông Phi để góp sức tái thiết cuộc sống nơi đây sau cuộc nội chiến. Tại Sudan, Sam tìm thấy niềm tin từ chính trẻ em bản xứ. Đồng thời, anh đã phát hiện hàng loạt vụ bắt cóc trẻ em nhằm mục đích quân sự, do tổ chức khủng bố LRA cầm đầu.