Sorry, this video is not available in your country.

Box Movie 1 HD Ngày Trái Đất Ngừng Quay

Yêu thích

Ngày Trái Đất Ngừng Quay

Thời gian chiếu: 13:40 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 110 phút

Klaatu - đại diện của một chủng tộc người ngoài hành tinh tới Trái đất để đánh giá xem liệu loài người có ngăn chặn được sự hủy hoại môi trường mà họ đang phải gánh chịu hay không. Tuy nhiên sau đó, Klaatu và những người đứng sau anh quyết định rằng loài người sẽ bị xóa sổ để Trái đất có thể tồn tại.