Sorry, this video is not available in your country.

Box Movie 1 HD Tay Súng Thần

Yêu thích

Tay Súng Thần

Thời gian chiếu: 06:35 20/01/2020 Thời lượng dự kiến: 125 phút

Vào thế kỷ 19 ở Đế quốc Nga, các quý tộc hoàng cung buộc phải nhận lời nếu bị thách đấu hoặc có người quyết đấu thay, nếu không sẽ là nỗi ô nhục dòng tộc. Yakovlev là một chiến binh, anh chuyên tham gia đánh thuê trong những cuộc thách đấu của các quý tộc.