Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu

Yêu thích

Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu

Thời gian chiếu: 20:00 22/01/2020 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Ba anh em Gấu Xám, Gấu Trúc và Gấu Trắng đang cố gắng hòa nhập với thế giới loài người. Bởi với những chú gấu, để tồn tại trong thế giới hiện đại, văn minh là một việc khó khăn, bù lại ba anh em chúng luôn luôn ở cạnh nhau, giúp đỡ nhau.