Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Cuộc Đua Của Các Tuyển Thủ

Yêu thích

Cuộc Đua Của Các Tuyển Thủ

Thời gian chiếu: 18:30 16/04/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Cây Linh Hồn là nguyên nhân gây ra những cuộc chiến tranh không ngừng giữa các bộ tộc. Các bộ tộc cuối cùng đã đi đến một giải pháp hòa bình, đó là họ sẽ mở một cuộc thi. Những người tham gia cuộc đấu cam go này được gọi là Các Tuyển Thủ.