Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Ko Làm Anh Hùng Nào

Yêu thích

Ko Làm Anh Hùng Nào

Thời gian chiếu: 18:30 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

K.O. làm việc ở cửa hàng của chú Gar, nơi đáp ứng mọi nhu cầu của các anh hùng. Dù phải lau sàn bằng rô-bốt xấu xa hay theo cách bình thường, K.O. vẫn thực hiện hết sức nhiệt tình. Bởi vì mọi thử thách đều giúp ta mạnh mẽ hơn và ai cũng là đấng anh hùng đáng tự hào.