Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Những Siêu Nhân Nghiệp Dư

Yêu thích

Những Siêu Nhân Nghiệp Dư

Thời gian chiếu: 19:30 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Ở tuổi 12, những người bạn thân Kevin, Tyler, Shope và Roach không chỉ phải đối mặt với những buổi học ở trường, mà còn phải chiến đấu với những kẻ ám sát siêu nhỏ định tiêu diệt con người và cả thế giới!