Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Phi Thuyền Thời Gian 24 (Tập 12)

Yêu thích

Phi Thuyền Thời Gian 24 (Tập 12)

Thời gian chiếu: 12:00 08/12/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

"Phi thuyền thời gian 24" kể về một nhóm những người du hành thời gian để tìm kiếm "Lịch sử chuẩn xác" không được viết trong sách giáo khoa. Trong các cuộc phiêu lưu, họ sẽ phải đối đầu với một nhóm người được gọi là Akudama để tìm ra sự thật lịch sử, đem đến cho mọi người góc nhìn mới về những sự kiện trong quá khứ.