Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Bài Học Ngọt Ngào

Yêu thích

Bài Học Ngọt Ngào

Thời gian chiếu: 19:10 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 110 phút

Khi một công nhân làm bánh gặp tai nạn lao động, nhà chủ thầu (Luca Argentero) đã đảm nhận vị trí trong cuộc thi làm bánh cao cấp để giúp anh hoàn thành ước mơ. Và ngày trong mồ hôi và nước mắt, anh cũng đã tìm lại được chính mình.