Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Bán Mạng

Yêu thích

Bán Mạng

Thời gian chiếu: 21:00 22/01/2020 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Cái nghèo lan tràn ở thành phố Tetouan, Ma-rốc. 3 người bạn thân có mơ ước riêng nhưng gắn bó như anh em dự định làm 1 vụ trộm để thoát khỏi tương lai vô vọng. Nhưng khi vụ trộm trục trặc, mỗi người phải tự đối mặt với số phận.