Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Dấu Vết: Adrenalin

Yêu thích

Dấu Vết: Adrenalin

Thời gian chiếu: 07:30 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Bác sĩ Joe nghi ngờ 1 bệnh nhân mới đã sát hại 1 y tá trẻ và có thể chưa dừng ở đó, ông đánh liều sự nghiệp và gia đình để báo cho thám tử Ruiz điều tra. Sau đó lại có xác của 1 gái làng chơi  bác sĩ Joe tìm thấy. Vậy ai là kẻ sát nhân hàng loạt?