Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Một Ngày Hoàn Hảo

Yêu thích

Một Ngày Hoàn Hảo

Thời gian chiếu: 23:45 08/11/2019 Thời lượng dự kiến: 105 phút

Antonio đã ly thân với Emma 1 năm nhưng không chấp nhận nổi việc cô có cuộc sống mới. Cay đắng và bực bội, anh đưa 2 con đến tiệm pizza và bắn cả 2 trước khi tự sát. Phim thuật lại 24 giờ trước thời khắc kinh hoàng đó.