Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Người Ăn Chay

Yêu thích

Người Ăn Chay

Thời gian chiếu: 10:15 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 125 phút

Con trai của một giáo sĩ Bà la môn làm việc trong trang trại ở Ý nhưng không quên gốc gác Ấn Độ. Anh sống hòa thuận với dân địa phương, tôn trọng thiên nhiên và các loài vật. Nhưng khi một con bò không sinh sản được sắp bị giết, anh buộc phải đối mặt với lương tâm để xử lý chuyện này.