Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:45
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Episode 3
 • 01:10
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  Korea (Seoul, Gyeonggi-Do)
 • 02:00
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ
  Determination
 • 03:15
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Episode 2
 • 03:40
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  Thailand (Bangkok, Phuket)
 • 04:30
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Lính Tàu Ngầm Ấn Độ
  Episode 2
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Film Director
 • 06:00
  Những Phát Hiện Kỳ Thú
  Extreme Cheapskates, Grave Mysteries, What Killed Maradona, Bizarre Foods
 • 06:50
  Thay Đổi Vì Khí Hậu
  The Circular City
 • 07:40
  Các Miền Đất Trên Địa Cầu
  Burma - Pagodas And Mysteries
 • 08:30
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ
  Focus
 • 09:45
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 3)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 3)
 • 10:10
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  Korea (Seoul, Gyeonggi-Do)
  Thám Tử Vẻ Đẹp
 • 11:00
  Những Phát Hiện Kỳ Thú
  Extreme Cheapskates, Grave Mysteries, What Killed Maradona, Bizarre Foods
  Những Phát Hiện Kỳ Thú
 • 11:50
  Thay Đổi Vì Khí Hậu
  The Circular City
 • 12:40
  Các Miền Đất Trên Địa Cầu
  Burma - Pagodas And Mysteries
 • • LIVE
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ
 • 14:45
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ
  Focus
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ
 • 16:00
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 2)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 2)
 • 16:25
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Episode 3
 • 16:50
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  Thailand (Bangkok, Phuket)
 • 17:40
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  Korea (Seoul, Gyeonggi-Do)
 • 18:30
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 1)
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 1)
 • 19:20
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 2)
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 2)
 • 20:10
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 3)
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 3)
 • 21:00
  Con Đường Của Nhân Loại
  Indonesia: The Volcanoes Road
  Con Đường Của Nhân Loại
 • 21:50
  Xứ Mẫu Quyền
  Indonesia, The Minangkabau
  Xứ Mẫu Quyền
 • 22:40
  Trải Nghiệm Thú Vị Đầu Tiên Ở Đài Loan
  Ruslan, Untraveled Indonesian Travel Agent
  Trải Nghiệm Thú Vị Đầu Tiên Ở Đài Loan
 • 23:30
  Con Đường Của Nhân Loại
  Indonesia: The Volcanoes Road
18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 7)
Thời gian chiếu: 16:50 04/12/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Tài xế xe công-te-nơ Dawid Andres sẽ chu du khắp Indonesia để giúp mọi người hiểu rõ hơn về đất nước thông qua góc nhìn sống động từ sau tay lái của anh.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật