Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Borneo: Tử Thần Rình Rập
  Tập 0
 • 01:10
  Con Đường Của Nhân Loại
  Tập 2
 • 02:00
  Bollywood: Nền Công Nghiệp Điện Ảnh Lớn Nhất Thế Giới
  Tập 2
 • 02:50
  Hành Trình Của Cây Tre
  Tập 0
 • 03:40
  Con Đường Của Nhân Loại
  Tập 1
 • • LIVE
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Lính Tàu Ngầm Ấn Độ (Phần 1)
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ (Phần 2)
  Tập 11
 • 06:00
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines
  Tập 6
 • 06:50
  Khám Phá: Rann Xứ Kutch
  Tập 0
 • 07:40
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc
  Tập 1
 • 08:30
  Chúng Tôi Không Phải Kẻ Yếu
  Tập 1
 • 09:20
  Borneo: Tử Thần Rình Rập
  Borneo: Tử Thần Rình Rập
 • 10:10
  Con Đường Của Nhân Loại (Tập 2)
  Con Đường Của Nhân Loại (Tập 2)
 • 11:00
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
 • 11:50
  Khám Phá: Rann Xứ Kutch
  Khám Phá: Rann Xứ Kutch
 • 12:40
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 1)
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 1)
 • 13:30
  Bollywood: Nền Công Nghiệp Điện ẢnhLớn Nhất Thế Giới (Tập 2)
  Bollywood: Nền Công Nghiệp Điện ẢnhLớn Nhất Thế Giới (Tập 2)
 • 14:20
  Chúng Tôi Không Phải Kẻ Yếu
  Tập 1
 • 15:10
  Hành Trình Của Cây Tre
  Hành Trình Của Cây Tre
 • 16:00
  Borneo: Tử Thần Rình Rập
  Borneo: Tử Thần Rình Rập
 • 16:50
  Con Đường Của Nhân Loại (Tập 1)
  Con Đường Của Nhân Loại (Tập 1)
 • 17:40
  Con Đường Của Nhân Loại (Tập 2)
  Con Đường Của Nhân Loại (Tập 2)
 • 18:30
  Những Cao Thủ Ẩm Thực Xứ Cảng Thơm
  Những Cao Thủ Ẩm Thực Xứ Cảng Thơm
 • 19:20
  Bà Là Nhất (Tập 1)
  Bà Là Nhất (Tập 1)
 • 19:45
  Bà Là Nhất (Tập 2)
  Bà Là Nhất (Tập 2)
 • 20:10
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 2)
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 2)
 • 21:00
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 1)
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 1)
 • 21:50
  Bà Là Nhất (Tập 3)
  Bà Là Nhất (Tập 3)
 • 22:15
  Bà Là Nhất (Tập 4)
  Bà Là Nhất (Tập 4)
 • 22:40
  Siêu Công Trình Cổ Đại
  Tập 3
 • 23:30
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo
  Tập 1
Ẩm Thực Châu Á (Tập 4)
Thời gian chiếu: 12:40 06/07/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật