Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Truy Bắt Indian Mujahideen
  Truy Bắt Indian Mujahideen
 • 01:10
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
 • 02:00
  Thảm Họa Tuyệt Chủng Hàng Loạt (Tập 1)
  Thảm Họa Tuyệt Chủng Hàng Loạt (Tập 1)
 • 02:50
  Ngày Dài Đằng Đẵng (Tập 1)
  Ngày Dài Đằng Đẵng (Tập 1)
 • 03:40
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Phần 5 - Tập 1)
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Phần 5 - Tập 1)
 • 04:30
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Lính Tàu Ngầm Ấn Độ (Tập 4)
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Lính Tàu Ngầm Ấn Độ (Tập 4)
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ (Tập 5)
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ (Tập 5)
 • 06:00
  Nét Trung Hoa (Tập 2)
  Nét Trung Hoa (Tập 2)
 • 06:50
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 1)
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 1)
 • 07:40
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 3)
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 3)
 • 08:30
  Thảm Họa Tuyệt Chủng Hàng Loạt (Tập 2)
  Thảm Họa Tuyệt Chủng Hàng Loạt (Tập 2)
 • 09:20
  Truy Bắt Indian Mujahideen
  Truy Bắt Indian Mujahideen
 • 10:10
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
 • 11:00
  Nét Trung Hoa (Tập 2)
  Nét Trung Hoa (Tập 2)
 • 11:50
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 1)
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 1)
 • 12:40
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 3)
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 3)
 • 13:30
  Thảm Họa Tuyệt Chủng Hàng Loạt (Tập 1)
  Thảm Họa Tuyệt Chủng Hàng Loạt (Tập 1)
 • 14:20
  Thảm Họa Tuyệt Chủng Hàng Loạt (Tập 2)
  Thảm Họa Tuyệt Chủng Hàng Loạt (Tập 2)
 • 15:10
  Ngày Dài Đằng Đẵng (Tập 1)
  Ngày Dài Đằng Đẵng (Tập 1)
 • 16:00
  Ngày Dài Đằng Đẵng (Tập 2)
  Ngày Dài Đằng Đẵng (Tập 2)
 • 16:50
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Phần 5 - Tập 1)
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Phần 5 - Tập 1)
 • 17:40
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
 • 18:30
  Võ Thuật Ấn Độ (Tập 3)
  Võ Thuật Ấn Độ (Tập 3)
 • 18:55
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 4)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 4)
 • 19:20
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 1)
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 1)
 • 20:10
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 1)
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 1)
 • 21:00
  Võ Thuật Ấn Độ (Tập 4)
  Võ Thuật Ấn Độ (Tập 4)
 • 21:25
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 5)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 5)
 • 21:50
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 2)
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 2)
 • • LIVE
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 2)
 • 23:30
  Võ Thuật Ấn Độ (Tập 4)
  Võ Thuật Ấn Độ (Tập 4)
 • 23:55
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 5)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 5)

Discovery Asia
Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 2)

22:40
13/06/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật