Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 5)
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 5)
 • 01:10
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
 • 02:00
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 4)
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 4)
 • 02:50
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 4)
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 4)
 • 03:40
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 5)
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 5)
 • 04:30
  Hành Trình Của Cây Tre
  Hành Trình Của Cây Tre
 • 05:30
  Ấn Độ Du Ký (Tập 11)
  Ấn Độ Du Ký (Tập 11)
 • 06:00
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 3)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 3)
 • 06:50
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 2)
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 2)
 • 07:40
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 8)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 8)
 • 08:05
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 4)
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 4)
 • 08:30
  Những Cổ Vật Bị Đánh Cắp (Tập 2)
  Những Cổ Vật Bị Đánh Cắp (Tập 2)
 • 09:20
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 5)
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 5)
 • 10:10
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
 • 11:00
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 3)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 3)
 • • LIVE
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 2)
 • 12:40
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 8)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 8)
 • 13:05
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 4)
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 4)
 • 13:30
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 4)
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 4)
 • 14:20
  Những Cổ Vật Bị Đánh Cắp (Tập 2)
  Những Cổ Vật Bị Đánh Cắp (Tập 2)
 • 15:10
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 4)
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 4)
 • 16:00
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 5)
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 5)
 • 16:50
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 5)
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 5)
 • 17:40
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
 • 18:30
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)
 • 19:20
  Thay Đổi Vì Khí Hậu (Tập 2)
  Thay Đổi Vì Khí Hậu (Tập 2)
 • 20:10
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Tập 1)
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Tập 1)
 • 21:00
  Khám Phá Ấn Độ - Dẫn Chương Trình: Bettany Hughes (Tập 2)
  Khám Phá Ấn Độ - Dẫn Chương Trình: Bettany Hughes (Tập 2)
 • 21:50
  Ấn Độ Của Năm 2050
  Ấn Độ Của Năm 2050
 • 22:40
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Tập 2)
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Tập 2)
 • 23:30
  Khám Phá Ấn Độ - Dẫn Chương Trình: Bettany Hughes (Tập 2)
  Khám Phá Ấn Độ - Dẫn Chương Trình: Bettany Hughes (Tập 2)

Discovery Asia
Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 2)

11:50
29/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật