Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 7)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 7)
 • 01:10
  Can Trường (Tập 3)
  Can Trường (Tập 3)
 • 01:35
  Can Trường (Tập 4)
  Can Trường (Tập 4)
 • 02:00
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 12)
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 12)
 • 02:50
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
 • 03:40
  Can Trường (Tập 1)
  Can Trường (Tập 1)
 • 04:05
  Can Trường (Tập 2)
  Can Trường (Tập 2)
 • 04:30
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 3)
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 3)
 • 05:30
  Hãy Táo Bạo Với Adhuna (Tập 2)
  Hãy Táo Bạo Với Adhuna (Tập 2)
 • 06:00
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 4)
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 4)
 • 06:50
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 7)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 7)
 • 07:40
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 7)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 7)
 • 08:30
  Con Đường Tơ Lụa 2.0 (Tập 2)
  Con Đường Tơ Lụa 2.0 (Tập 2)
 • 09:20
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 7)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 7)
 • 10:10
  Can Trường (Tập 3)
  Can Trường (Tập 3)
 • 10:35
  Can Trường (Tập 4)
  Can Trường (Tập 4)
 • 11:00
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 4)
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 4)
 • 11:50
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 7)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 7)
 • 12:40
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 7)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 7)
 • 13:30
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 12)
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 12)
 • • LIVE
  Con Đường Tơ Lụa 2.0 (Tập 2)
 • 15:10
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
 • 16:00
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 7)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 7)
 • 16:50
  Can Trường (Tập 1)
  Can Trường (Tập 1)
 • 17:15
  Can Trường (Tập 2)
  Can Trường (Tập 2)
 • 17:40
  Can Trường (Tập 3)
  Can Trường (Tập 3)
 • 18:05
  Can Trường (Tập 4)
  Can Trường (Tập 4)
 • 18:30
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 1)
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 1)
 • 19:20
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 2)
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 2)
 • 20:10
  Vương Quốc Khỉ Đuôi Cộc
  Vương Quốc Khỉ Đuôi Cộc
 • 21:00
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 1)
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 1)
 • 21:50
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 2)
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 2)
 • 22:42
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 3)
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 3)
 • 23:32
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 1)
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 1)

Discovery Asia
Con Đường Tơ Lụa 2.0 (Tập 2)

14:20
14/07/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật