Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Bầy Hổ Trở Lại

Yêu thích

Bầy Hổ Trở Lại

Thời gian chiếu: 07:40 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Cách đây 5 năm, các chú hổ ở Khu bảo tồn Sariska, Ấn Độ đã bị xóa sổ hoàn toàn do nạn săn trộm.Và giờ các nhà bảo tồn đang đáp trả 1 cách mạnh mẽ.