Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Bí Quyết Thành Công (Tập 7)

Yêu thích

Bí Quyết Thành Công (Tập 7)

Thời gian chiếu: 05:30 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Trong chương trình, bếp trưởng Simon Rimmer sẽ cho 5 cặp đôi cơ hội được điều hành nhà hàng của mình. Với một số tiền nhất định và đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, mỗi cặp đôi cần phải chuẩn bị đầy đủ bữa trưa và bữa tối đạt tiêu chuẩn cho 40 thực khách.