Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Đi Tìm Vị Umami
  Hanoi - Sauces And Essences
 • 00:45
  Đi Tìm Vị Umami
  Singapore - The Things Inside
 • 01:10
  Đi Tìm Vị Umami
  Kelantan - Fish And Rice
 • 01:35
  Đi Tìm Vị Umami
  Kuala Lumpur - The Maillard
 • 02:00
  Những Nhà Thờ Hồi Giáo Tráng Lệ
  Majestic Mosques
 • 02:50
  Cách Hồi Giáo Kiến Tạo Thế Giới Hiện Đại
  How Islam Built The Modern World
 • 03:40
  Siêu Công Trình Cổ Đại
  Hagia Sophia
 • 04:30
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân
  Episode 4
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Casting Director
 • 06:00
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo
  Crime After Crime?
 • 06:50
  Những Miền Đất Bí Ẩn Của Trung Quốc
  Tibet: Ancient Land Modern World
 • 07:40
  Khám Phá Đài Loan
 • 08:30
  Đi Tìm Vị Umami
  Seoul, The K-Diet
 • 08:55
  Đi Tìm Vị Umami
  Seoul/busan - The Deep Taste
 • 09:20
  Đi Tìm Vị Umami
  Hanoi - Sauces And Essences
  Đi Tìm Vị Umami
 • 09:45
  Đi Tìm Vị Umami
  Singapore - The Things Inside
 • 10:10
  Đi Tìm Vị Umami
  Kelantan - Fish And Rice
  Đi Tìm Vị Umami
 • 10:35
  Đi Tìm Vị Umami
  Kuala Lumpur - The Maillard
 • 11:00
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo
  Crime After Crime?
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo
 • 11:50
  Những Miền Đất Bí Ẩn Của Trung Quốc
  Tibet: Ancient Land Modern World
 • 12:40
  Khám Phá Đài Loan
  Khám Phá Đài Loan
 • 13:30
  Những Nhà Thờ Hồi Giáo Tráng Lệ
  Majestic Mosques
  Những Nhà Thờ Hồi Giáo Tráng Lệ
 • 14:20
  Đi Tìm Vị Umami
  Seoul, The K-Diet
  Đi Tìm Vị Umami
 • 14:45
  Đi Tìm Vị Umami
  Seoul/busan - The Deep Taste
 • 15:10
  Cách Hồi Giáo Kiến Tạo Thế Giới Hiện Đại
  How Islam Built The Modern World
  Cách Hồi Giáo Kiến Tạo Thế Giới Hiện Đại
 • 16:00
  Đi Tìm Vị Umami
  Hanoi - Sauces And Essences
  Đi Tìm Vị Umami
 • 16:25
  Đi Tìm Vị Umami
  Singapore - The Things Inside
 • 16:50
  Siêu Công Trình Cổ Đại
  Hagia Sophia
 • 17:40
  Đi Tìm Vị Umami
  Kelantan - Fish And Rice
  Đi Tìm Vị Umami
 • 18:05
  Đi Tìm Vị Umami
  Kuala Lumpur - The Maillard
  Đi Tìm Vị Umami
 • 18:30
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo
  Episode 2
 • • LIVE
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc
 • 20:10
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 3)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 3)
 • 21:00
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 3)
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 3)
 • 21:50
  Vương Quốc Khỉ Đuôi Cộc
  Kingdom Of The Stumptailed Macaques
 • 22:40
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 4)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 4)
 • 23:30
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 3)
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 3)
Biểu Tượng Kiến Trúc: Đào Chu Ẩn Viên (Tập 1)
Thời gian chiếu: 20:05 01/02/2023 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Vào một ngày xuân đẹp trời, Tiến sĩ Jan Feng-Chun, một bác sĩ chuyên ngành thực vật cùng với các trợ lý và nhân viên vườn ươm của cô, đi dạo quanh những ngọn đồi xanh tươi của Đài Loan.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật