Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Chuyến Du Hành Của Nghệ Thuật Kinh Kịch
 • 01:10
  Con Đường Của Nhân Loại
  Tập 3
 • 02:00
  Chúng Tôi Không Phải Kẻ Yếu
  Tập 1
 • 02:50
  Borneo: Tử Thần Rình Rập
 • 03:40
  Con Đường Của Nhân Loại
  Tập 2
 • 04:30
  Fun Taiwan Challenge (S12)
  Tập 2
 • 05:30
  Đến Vùng Đông Bắc
  Tập 5
 • 06:00
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines
  Tập 1
 • 06:50
  Jawai: Những Ngọn Núi Báo Đốm Của Ấn Độ
 • 07:40
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc
  Tập 2
 • 08:30
  Chúng Tôi Không Phải Kẻ Yếu
  Tập 2
 • 09:20
  Chuyến Du Hành Của Nghệ Thuật Kinh Kịch
 • 10:10
  Con Đường Của Nhân Loại (Tập 3)
  Con Đường Của Nhân Loại (Tập 3)
 • 11:00
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 1)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 1)
 • 11:50
  Jawai: Những Ngọn Núi Báo Đốm Của Ấn Độ
  Jawai: Những Ngọn Núi Báo Đốm Của Ấn Độ
 • • LIVE
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 2)
 • 13:30
  Chúng Tôi Không Phải Kẻ Yếu
  Tập 1
 • 14:20
  Chúng Tôi Không Phải Kẻ Yếu
  Tập 2
 • 15:10
  Borneo: Tử Thần Rình Rập
  Borneo: Tử Thần Rình Rập
 • 16:00
  Chuyến Du Hành Của Nghệ Thuật Kinh Kịch
 • 16:50
  Con Đường Của Nhân Loại (Tập 2)
  Con Đường Của Nhân Loại (Tập 2)
 • 17:40
  Con Đường Của Nhân Loại (Tập 3)
  Con Đường Của Nhân Loại (Tập 3)
 • 18:30
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 1)
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 1)
 • 19:20
  Bà Là Nhất (Tập 3)
  Bà Là Nhất (Tập 3)
 • 19:45
  Bà Là Nhất (Tập 4)
  Bà Là Nhất (Tập 4)
 • 20:10
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 3)
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 3)
 • 21:00
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 2)
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 2)
 • 21:50
  Bà Là Nhất (Tập 5)
  Bà Là Nhất (Tập 5)
 • 22:15
  Bà Là Nhất
  Tập 6
  Bà Là Nhất
 • 22:40
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 4)
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 4)
 • 23:30
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo
  Tập 2
Bộ Tộc Sống Động (Tập 1)
Thời gian chiếu: 10:10 04/07/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật