Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Những Cung Đường Tử Thần (Tập 1)
  Những Cung Đường Tử Thần (Tập 1)
 • 01:10
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
 • 02:00
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 4)
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 4)
 • 02:50
  Những Tuyến Đường Sắt Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 1)
  Những Tuyến Đường Sắt Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 1)
 • 03:40
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 1)
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 1)
 • 04:30
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 1)
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 1)
 • • LIVE
  Đến Vùng Đông Bắc (Tập 4)
 • 06:00
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 3)
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 3)
 • 06:25
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 4)
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 4)
 • 06:50
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 3)
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 3)
 • 07:15
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 4)
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 4)
 • 07:40
  Tộc Người Bị Lãng Quên Ở Ấn Độ
  Tộc Người Bị Lãng Quên Ở Ấn Độ
 • 08:30
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 5)
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 5)
 • 09:20
  Những Cung Đường Tử Thần (Tập 1)
  Những Cung Đường Tử Thần (Tập 1)
 • 10:10
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
 • 11:00
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 3)
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 3)
 • 11:25
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 4)
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 4)
 • 11:50
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 3)
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 3)
 • 12:15
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 4)
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 4)
 • 12:40
  Tộc Người Bị Lãng Quên Ở Ấn Độ
  Tộc Người Bị Lãng Quên Ở Ấn Độ
 • 13:30
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 4)
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 4)
 • 14:20
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 5)
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 5)
 • 15:10
  Những Tuyến Đường Sắt Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 1)
  Những Tuyến Đường Sắt Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 1)
 • 16:00
  Những Cung Đường Tử Thần (Tập 1)
  Những Cung Đường Tử Thần (Tập 1)
 • 16:50
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 1)
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 1)
 • 17:40
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
 • 18:30
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 7)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 7)
 • 18:55
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 8)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 8)
 • 19:20
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 4)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 4)
 • 20:10
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 3)
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 3)
 • 21:00
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 9)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 9)
 • 21:25
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 10)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 10)
 • 21:50
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 5)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 5)
 • 22:40
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 4)
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 4)
 • 23:30
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 9)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 9)
 • 23:55
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 10)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 10)

Discovery Asia
Đến Vùng Đông Bắc (Tập 4)

05:30
18/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật