Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 4)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 4)
 • 01:10
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 4)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 4)
 • 02:00
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
 • 02:50
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 2)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 2)
 • 03:15
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 3)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 3)
 • 03:40
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 3)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 3)
 • 04:30
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 1)
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 1)
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ (Tập 1)
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ (Tập 1)
 • 06:00
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 8)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 8)
 • 06:25
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 6)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 6)
 • 06:50
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 3)
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 3)
 • 07:40
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 3)
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 3)
 • 08:30
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 1)
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 1)
 • 09:20
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 4)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 4)
 • 10:10
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 4)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 4)
 • 11:00
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 8)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 8)
 • 11:25
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 6)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 6)
 • 11:50
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 3)
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 3)
 • 12:40
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 3)
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 3)
 • 13:30
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
 • 14:20
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 1)
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 1)
 • 15:10
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 2)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 2)
 • 15:35
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 3)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 3)
 • 16:00
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 4)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 4)
 • 16:50
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 3)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 3)
 • 17:40
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 4)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 4)
 • • LIVE
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 9)
 • 19:20
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 3)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 3)
 • 20:10
  Truyền Thuyết Về Ramayana (Tập 1)
  Truyền Thuyết Về Ramayana (Tập 1)
 • 21:00
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 10)
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 10)
 • 21:50
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 4)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 4)
 • 22:40
  Truyền Thuyết Về Ramayana (Tập 2)
  Truyền Thuyết Về Ramayana (Tập 2)
 • 23:30
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 10)
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 10)

Discovery Asia

Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật