Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Bên Ngoài Khu Biệt Giam (Tập 1)
  Bên Ngoài Khu Biệt Giam (Tập 1)
 • 01:10
  Con Đường Của Nhân Loại
  India Kerala On The Path To Gods Country
 • 02:00
  Giải Mã Nhật Bản
  A Woman's Role
 • • LIVE
  Bên Trong Khu Biệt Giam
 • 03:40
  Con Đường Của Nhân Loại
  Sri Lanka The Tea Route
 • 04:30
  Người Ý Gốc Hoa
  Episode 1
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Canine Behaviourist
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
 • 06:00
  Những Nhà Ga Trung Tâm Tráng Lệ
  Mumbai
  Những Nhà Ga Trung Tâm Tráng Lệ
 • 06:50
  Kỳ Quan Nhân Tạo
  Changi Airport
  Kỳ Quan Nhân Tạo
 • 07:40
  Xây Dựng Lớn Hơn
  Building Mumbai's Modern Airport
  Xây Dựng Lớn Hơn
 • 08:30
  Giải Mã Nhật Bản
  Live To Work
  Giải Mã Nhật Bản
 • 09:20
  Bên Ngoài Khu Biệt Giam (Tập 1)
  Bên Ngoài Khu Biệt Giam (Tập 1)
 • 10:10
  Con Đường Của Nhân Loại
  India Kerala On The Path To Gods Country
  Con Đường Của Nhân Loại
 • 11:00
  Những Nhà Ga Trung Tâm Tráng Lệ
  Mumbai
  Những Nhà Ga Trung Tâm Tráng Lệ
 • 11:50
  Kỳ Quan Nhân Tạo
  Changi Airport
  Kỳ Quan Nhân Tạo
 • 12:40
  Xây Dựng Lớn Hơn
  Building Mumbai's Modern Airport
  Xây Dựng Lớn Hơn
 • 13:30
  Giải Mã Nhật Bản
  A Woman's Role
  Giải Mã Nhật Bản
 • 14:20
  Giải Mã Nhật Bản
  Live To Work
  Giải Mã Nhật Bản
 • 15:10
  Bên Trong Khu Biệt Giam
  Road To Freedom
  Bên Trong Khu Biệt Giam
 • 16:00
  Bên Ngoài Khu Biệt Giam (Tập 1)
  Bên Ngoài Khu Biệt Giam (Tập 1)
 • 16:50
  Con Đường Của Nhân Loại
  Sri Lanka The Tea Route
  Con Đường Của Nhân Loại
 • 17:40
  Con Đường Của Nhân Loại
  India Kerala On The Path To Gods Country
  Con Đường Của Nhân Loại
 • 18:30
  Một Năm Trong Vườn Bách Thảo
  Enchanted Forest
  Một Năm Trong Vườn Bách Thảo
 • 19:20
  Biên Giới Sumatra
  Frontier Sumatra
  Biên Giới Sumatra
 • 20:10
  Thiên Nhiên Ấn Độ Kì Bí
  Mysterious Wilds Of India Part 2
  Thiên Nhiên Ấn Độ Kì Bí
 • 21:00
  Một Năm Trong Vườn Bách Thảo
  Wild Water Paradise
  Một Năm Trong Vườn Bách Thảo
 • 21:50
  Những Miền Đất Bí Ẩn Của Trung Quốc
  Yunnan: Land Of Colourful Clouds
  Những Miền Đất Bí Ẩn Của Trung Quốc
 • 22:40
  Thar: Đại Sa Mạc Của Ấn Độ
  Thar: India's Great Desert
  Thar: Đại Sa Mạc Của Ấn Độ
 • 23:30
  Một Năm Trong Vườn Bách Thảo
  Wild Water Paradise
  Một Năm Trong Vườn Bách Thảo

Discovery Asia
Bên Trong Khu Biệt Giam - Road To Freedom

02:50
03/10/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật