Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Châu Á Mờ Phai (Tập 4)

Yêu thích

Châu Á Mờ Phai (Tập 4)

Thời gian chiếu: 03:15 13/06/2019 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Sự phát triển với tốc độ nhanh chóng đưa Châu Á vươn lên mạnh mẽ sánh vai với 5 châu, tuy nhiên đi kèm với sự phát triển đó là sự mai một và dần biến mất của nhiều nền văn hóa, nét truyền thống phương Đông. Series Châu Á Mờ Phai (tên gốc: Vanishing Asia) sẽ giúp khán giả tìm lại những nét đẹp truyền thống làm nên tên tuổi của Châu Á.