Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Hương Vị Bí Ẩn Miền Đông Bắc Ấn Độ
  Tập 3
 • 00:45
  Hương Vị Bí Ẩn Miền Đông Bắc Ấn Độ
  Tập 4
 • 01:10
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi
  Tập 4
 • 02:00
  Bên Trong Nhà Tù An Ninh Tối Đa
  Tập 1
 • 02:50
  Hương Vị Bí Ẩn Miền Đông Bắc Ấn Độ
  Tập 1
 • 03:17
  Hương Vị Bí Ẩn Miền Đông Bắc Ấn Độ
  Tập 2
 • 03:44
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi
  Tập 3
 • 04:31
  Trải Nghiệm Thú Vị Đầu Tiên Ở Đài Loan
  Tập 3
 • 05:30
  Hãy Táo Bạo Với Adhuna (Phần 1)
  Tập 2
 • 06:00
  Sống Cùng Kẻ Ăn Thịt Người (Phần 1)
  Tập 1
 • 06:50
  Lũ Lụt Ở Kerala
 • 07:40
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 4)
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 4)
 • 08:30
  Bên Trong Nhà Tù An Ninh Tối Đa (Tập 2)
  Bên Trong Nhà Tù An Ninh Tối Đa (Tập 2)
 • 09:20
  Hương Vị Bí Ẩn Miền Đông Bắc Ấn Độ (Tập 3)
  Hương Vị Bí Ẩn Miền Đông Bắc Ấn Độ (Tập 3)
 • 09:45
  Hương Vị Bí Ẩn Miền Đông Bắc Ấn Độ (Tập 4)
  Hương Vị Bí Ẩn Miền Đông Bắc Ấn Độ (Tập 4)
 • 10:10
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 4)
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 4)
 • • LIVE
  Sống Cùng Kẻ Ăn Thịt Người (Phần 1 - Tập 1)
 • 11:50
  Lũ Lụt Ở Kerala
  Lũ Lụt Ở Kerala
 • 12:40
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 4)
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 4)
 • 13:30
  Bên Trong Nhà Tù An Ninh Tối Đa (Tập 1)
  Bên Trong Nhà Tù An Ninh Tối Đa (Tập 1)
 • 14:20
  Bên Trong Nhà Tù An Ninh Tối Đa (Tập 2)
  Bên Trong Nhà Tù An Ninh Tối Đa (Tập 2)
 • 15:10
  Hương Vị Bí Ẩn Miền Đông Bắc Ấn Độ (Tập 1)
  Hương Vị Bí Ẩn Miền Đông Bắc Ấn Độ (Tập 1)
 • 15:37
  Hương Vị Bí Ẩn Miền Đông Bắc Ấn Độ
  Tập 2
 • 16:04
  Hương Vị Bí Ẩn Miền Đông Bắc Ấn Độ
  Tập 3
 • 16:27
  Hương Vị Bí Ẩn Miền Đông Bắc Ấn Độ
  Tập 4
 • 16:51
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 3)
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 3)
 • 17:40
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 4)
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 4)
 • 18:30
  Đường Lạ (Phần 2 - Tập 3)
  Đường Lạ (Phần 2 - Tập 3)
 • 19:20
  Hành Trình Tâm Linh (Tập 5)
  Hành Trình Tâm Linh (Tập 5)
 • 20:10
  Tộc Người Bị Lãng Quên Ở Ấn Độ
  Tộc Người Bị Lãng Quên Ở Ấn Độ
 • 21:00
  Đường Lạ (Phần 2 - Tập 4)
  Đường Lạ (Phần 2 - Tập 4)
 • 21:50
  Giấc Mộng Của Tỷ Dân Trung Quốc
  Tập 1
 • 22:40
  Xứ Mẫu Quyền (Tập 1)
  Xứ Mẫu Quyền (Tập 1)
 • 23:30
  Đường Lạ (Phần 2)
  Tập 4
Châu Á Sống Động (Phần 1 - Tập 7)
Thời gian chiếu: 13:30 19/05/2022 Thời lượng dự kiến: 25 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật