Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Ẩm Thực Châu Á
  Thailand
 • 01:10
  Ẩm Thực Châu Á
  India
 • 02:00
  Ẩm Thực Châu Á
  Malaysia
 • 02:50
  Châu Á Kỳ Thú
  Malaysia
 • 03:40
  Kỳ Quan Nhân Tạo
  Kuala Lumpur Flood Control
 • • LIVE
  Đài Loan Kỳ Thú
 • 05:30
  Công Ty Tư Vấn Phong Cách Của Aalim Hakim
  Saif Ali Khan
 • 06:00
  Bản Sắc
  Cambodia
 • 06:50
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Canine Behaviourist
 • 07:15
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Paragliding Instructor
 • 07:40
  Sản Xuất Tại Đài Loan
  Episode 1
 • 08:30
  Đi Tìm Vị Umami
  Kuala Lumpur - The Maillard
 • 08:55
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột
  Gaya Island Kota Kinabalu
 • 09:20
  Ẩm Thực Châu Á
  Thailand
 • 10:10
  Ẩm Thực Châu Á
  India
 • 11:00
  Bản Sắc
  Cambodia
 • 11:50
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Canine Behaviourist
 • 12:15
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Paragliding Instructor
 • 12:40
  Sản Xuất Tại Đài Loan
  Episode 1
 • 13:30
  Ẩm Thực Châu Á
  Malaysia
 • 14:20
  Đi Tìm Vị Umami
  Kuala Lumpur - The Maillard
 • 14:45
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột
  Gaya Island Kota Kinabalu
 • 15:10
  Châu Á Kỳ Thú
  Malaysia
 • 16:00
  Ẩm Thực Châu Á
  Thailand
 • 16:50
  Kỳ Quan Nhân Tạo
  Kuala Lumpur Flood Control
 • 17:40
  Ẩm Thực Châu Á
  India
 • 18:30
  Bên Trong Ả Rập Xê-Út
  Episode 4
 • 19:20
  Bên Trong Khu Biệt Giam
  Breaking Bad Habits
 • 20:10
  Con Đường Của Nhân Loại
  India The Spice Road
 • 21:00
  Giải Mã Nhật Bản
  A Woman's Role
 • 21:50
  Bên Trong Khu Biệt Giam
  Road To Freedom
 • 22:40
  Con Đường Của Nhân Loại
  Sri Lanka The Tea Route
 • 23:30
  Giải Mã Nhật Bản
  A Woman's Role

Discovery Asia
Đài Loan Kỳ Thú - Northeast Coast

04:30
25/09/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật