Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 2)
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 2)
 • 01:10
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 8)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 8)
 • 01:35
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 4)
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 4)
 • 02:00
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 2)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 2)
 • 02:50
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 1)
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 1)
 • 03:40
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 3)
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 3)
 • 04:05
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 3)
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 3)
 • 04:30
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 8)
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 8)
 • 05:30
  Ấn Độ Du Ký (Tập 10)
  Ấn Độ Du Ký (Tập 10)
 • 06:00
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 1)
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 1)
 • 06:50
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 2)
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 2)
 • 07:40
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 3)
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 3)
 • 08:30
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 3)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 3)
 • 09:20
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 2)
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 2)
 • 10:10
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 8)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 8)
 • 10:35
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 4)
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 4)
 • 11:00
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 1)
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 1)
 • • LIVE
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 2)
 • 12:40
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 3)
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 3)
 • 13:30
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 2)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 2)
 • 14:20
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 3)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 3)
 • 15:10
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 1)
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 1)
 • 16:00
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 2)
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 2)
 • 16:50
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 3)
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 3)
 • 17:15
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 3)
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 3)
 • 17:40
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 8)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 8)
 • 18:05
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 4)
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 4)
 • 18:30
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 4)
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 4)
 • 19:20
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 4)
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 4)
 • 20:10
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 5)
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 5)
 • 21:00
  Những Cổ Vật Bị Đánh Cắp (Tập 2)
  Những Cổ Vật Bị Đánh Cắp (Tập 2)
 • 21:50
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 5)
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 5)
 • 22:40
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
 • 23:30
  Những Cổ Vật Bị Đánh Cắp (Tập 2)
  Những Cổ Vật Bị Đánh Cắp (Tập 2)

Discovery Asia
Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 2)

11:50
28/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật