Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:45
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Episode 3
 • 01:10
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  Korea (Seoul, Gyeonggi-Do)
 • 02:00
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ
  Determination
 • 03:15
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Episode 2
 • 03:40
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  Thailand (Bangkok, Phuket)
 • 04:30
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Lính Tàu Ngầm Ấn Độ
  Episode 2
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Film Director
 • 06:00
  Những Phát Hiện Kỳ Thú
  Extreme Cheapskates, Grave Mysteries, What Killed Maradona, Bizarre Foods
 • 06:50
  Thay Đổi Vì Khí Hậu
  The Circular City
 • 07:40
  Các Miền Đất Trên Địa Cầu
  Burma - Pagodas And Mysteries
 • 08:30
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ
  Focus
 • 09:45
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 3)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 3)
 • 10:10
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  Korea (Seoul, Gyeonggi-Do)
  Thám Tử Vẻ Đẹp
 • 11:00
  Những Phát Hiện Kỳ Thú
  Extreme Cheapskates, Grave Mysteries, What Killed Maradona, Bizarre Foods
  Những Phát Hiện Kỳ Thú
 • • LIVE
  Thay Đổi Vì Khí Hậu
 • 12:40
  Các Miền Đất Trên Địa Cầu
  Burma - Pagodas And Mysteries
 • 13:30
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ
  Determination
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ
 • 14:45
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ
  Focus
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ
 • 16:00
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 2)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 2)
 • 16:25
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Episode 3
 • 16:50
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  Thailand (Bangkok, Phuket)
 • 17:40
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  Korea (Seoul, Gyeonggi-Do)
 • 18:30
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 1)
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 1)
 • 19:20
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 2)
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 2)
 • 20:10
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 3)
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 3)
 • 21:00
  Con Đường Của Nhân Loại
  Indonesia: The Volcanoes Road
  Con Đường Của Nhân Loại
 • 21:50
  Xứ Mẫu Quyền
  Indonesia, The Minangkabau
  Xứ Mẫu Quyền
 • 22:40
  Trải Nghiệm Thú Vị Đầu Tiên Ở Đài Loan
  Ruslan, Untraveled Indonesian Travel Agent
  Trải Nghiệm Thú Vị Đầu Tiên Ở Đài Loan
 • 23:30
  Con Đường Của Nhân Loại
  Indonesia: The Volcanoes Road
Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 5)
Thời gian chiếu: 17:40 10/12/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Chương trình vén bức màn bí ẩn của ngành công nghiệp tổ chức tiệc cưới, và cho ta thấy những vai trò thú vị đang góp phần làm nên thành công của sự kiện quan trọng nhất đời người.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật