Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 7)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 7)
 • 01:10
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 7)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 7)
 • 02:00
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 3)
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 3)
 • 02:50
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 6)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 6)
 • 03:15
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 2)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 2)
 • 03:40
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 6)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 6)
 • 04:30
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 2)
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 2)
 • 05:30
  Hãy Táo Bạo Với Adhuna (Tập 1)
  Hãy Táo Bạo Với Adhuna (Tập 1)
 • 06:00
  Taiwanplus: Tinh Thần Đài Loan (Tập 1)
  Taiwanplus: Tinh Thần Đài Loan (Tập 1)
 • 06:25
  Bà Là Nhất (Tập 1)
  Bà Là Nhất (Tập 1)
 • 06:50
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới (Phần 2 - Tập 1)
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới (Phần 2 - Tập 1)
 • 07:40
  Các Chiến Dịch Quân Sự (Tập 1)
  Các Chiến Dịch Quân Sự (Tập 1)
 • 08:30
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 4)
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 4)
 • 09:20
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 7)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 7)
 • 10:10
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 7)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 7)
 • 11:00
  Taiwanplus: Tinh Thần Đài Loan (Tập 1)
  Taiwanplus: Tinh Thần Đài Loan (Tập 1)
 • 11:25
  Bà Là Nhất (Tập 1)
  Bà Là Nhất (Tập 1)
 • 11:50
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới (Phần 2 - Tập 1)
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới (Phần 2 - Tập 1)
 • 12:40
  Các Chiến Dịch Quân Sự (Tập 1)
  Các Chiến Dịch Quân Sự (Tập 1)
 • 13:30
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 3)
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 3)
 • 14:20
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 4)
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 4)
 • 15:10
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 6)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 6)
 • 15:35
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 2)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 2)
 • 16:00
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 7)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 7)
 • 16:50
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 6)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 6)
 • 17:40
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 7)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 7)
 • 18:30
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 12)
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 12)
 • 19:20
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
 • 20:10
  Can Trường (Tập 1)
  Can Trường (Tập 1)
 • 20:35
  Can Trường (Tập 2)
  Can Trường (Tập 2)
 • • LIVE
  Con Đường Tơ Lụa 2.0 (Tập 2)
 • 21:50
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 7)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 7)
 • 22:40
  Can Trường (Tập 3)
  Can Trường (Tập 3)
 • 23:05
  Can Trường (Tập 4)
  Can Trường (Tập 4)
 • 23:30
  Con Đường Tơ Lụa 2.0 (Tập 2)
  Con Đường Tơ Lụa 2.0 (Tập 2)

Discovery Asia
Con Đường Tơ Lụa 2.0 (Tập 2)

21:00
13/07/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật