Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Ấn Độ Của Năm 2050
  Ấn Độ Của Năm 2050
 • 01:10
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Tập 2)
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Tập 2)
 • 02:00
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)
 • 02:50
  Thay Đổi Vì Khí Hậu (Tập 2)
  Thay Đổi Vì Khí Hậu (Tập 2)
 • 03:40
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Tập 1)
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Tập 1)
 • 04:30
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 1)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 1)
 • 05:30
  Ấn Độ Du Ký (Tập 12)
  Ấn Độ Du Ký (Tập 12)
 • 06:00
  Những Cổ Vật Bị Đánh Cắp (Tập 2)
  Những Cổ Vật Bị Đánh Cắp (Tập 2)
 • • LIVE
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 5)
 • 07:40
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
 • 08:30
  Khám Phá Ấn Độ - Dẫn Chương Trình: Bettany Hughes (Tập 2)
  Khám Phá Ấn Độ - Dẫn Chương Trình: Bettany Hughes (Tập 2)
 • 09:20
  Ấn Độ Của Năm 2050
  Ấn Độ Của Năm 2050
 • 10:10
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Tập 2)
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Tập 2)
 • 11:00
  Những Cổ Vật Bị Đánh Cắp (Tập 2)
  Những Cổ Vật Bị Đánh Cắp (Tập 2)
 • 11:50
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 5)
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 5)
 • 12:40
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
 • 13:30
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)
 • 14:20
  Khám Phá Ấn Độ - Dẫn Chương Trình: Bettany Hughes (Tập 2)
  Khám Phá Ấn Độ - Dẫn Chương Trình: Bettany Hughes (Tập 2)
 • 15:10
  Thay Đổi Vì Khí Hậu (Tập 2)
  Thay Đổi Vì Khí Hậu (Tập 2)
 • 16:00
  Ấn Độ Của Năm 2050
  Ấn Độ Của Năm 2050
 • 16:50
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Tập 1)
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Tập 1)
 • 17:40
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Tập 2)
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Tập 2)
 • 18:30
  Võ Thuật Ấn Độ (Tập 1)
  Võ Thuật Ấn Độ (Tập 1)
 • 18:55
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 1)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 1)
 • 19:20
  Hành Trình Của Ấn Độ (Tập 5)
  Hành Trình Của Ấn Độ (Tập 5)
 • 20:10
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 9)
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 9)
 • 21:00
  Võ Thuật Ấn Độ (Tập 2)
  Võ Thuật Ấn Độ (Tập 2)
 • 21:25
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 3)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 3)
 • 21:50
  Hành Trình Của Ấn Độ (Tập 6)
  Hành Trình Của Ấn Độ (Tập 6)
 • 22:40
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 10)
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 10)
 • 23:30
  Võ Thuật Ấn Độ (Tập 2)
  Võ Thuật Ấn Độ (Tập 2)
 • 23:55
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 3)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 3)

Discovery Asia
Rái Cá Thượng Lưu (Tập 5)

06:50
30/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật