Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 8)
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 8)
 • 01:10
  Lũ Lụt Ở Kerala
  Lũ Lụt Ở Kerala
 • 02:00
  Chuyến Leo Núi Chết Chóc (Tập 2)
  Chuyến Leo Núi Chết Chóc (Tập 2)
 • 02:50
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 7)
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 7)
 • 03:40
  Giải Mã Trận Động Đất Ở Hoa Liên
  Giải Mã Trận Động Đất Ở Hoa Liên
 • 04:30
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
 • 05:30
  Tiền Bẩn (Tập 8)
  Tiền Bẩn (Tập 8)
 • 06:00
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
 • 06:25
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
 • 06:50
  Bà Là Nhất (Tập 1)
  Bà Là Nhất (Tập 1)
 • 07:15
  Bà Là Nhất (Tập 2)
  Bà Là Nhất (Tập 2)
 • 07:40
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
 • 08:30
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 1)
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 1)
 • 09:20
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 8)
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 8)
 • 10:10
  Lũ Lụt Ở Kerala
  Lũ Lụt Ở Kerala
 • 11:00
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
 • 11:25
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
 • 11:50
  Bà Là Nhất (Tập 1)
  Bà Là Nhất (Tập 1)
 • 12:15
  Bà Là Nhất (Tập 2)
  Bà Là Nhất (Tập 2)
 • 12:40
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
 • 13:30
  Chuyến Leo Núi Chết Chóc (Tập 2)
  Chuyến Leo Núi Chết Chóc (Tập 2)
 • 14:20
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 1)
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 1)
 • • LIVE
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 7)
 • 16:00
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 8)
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 8)
 • 16:50
  Giải Mã Trận Động Đất Ở Hoa Liên
  Giải Mã Trận Động Đất Ở Hoa Liên
 • 17:40
  Lũ Lụt Ở Kerala
  Lũ Lụt Ở Kerala
 • 18:30
  Đường Lạ (Tập 6)
  Đường Lạ (Tập 6)
 • 19:20
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
 • 20:10
  Mời Anh Wright Đến Chơi Trung Quốc (Tập 2)
  Mời Anh Wright Đến Chơi Trung Quốc (Tập 2)
 • 21:00
  Đường Lạ (Tập 7)
  Đường Lạ (Tập 7)
 • 21:50
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 7)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 7)
 • 22:40
  Mời Anh Wright Đến Chơi Trung Quốc (Tập 3)
  Mời Anh Wright Đến Chơi Trung Quốc (Tập 3)
 • 23:30
  Đường Lạ (Tập 7)
  Đường Lạ (Tập 7)

Discovery Asia
Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 7)

15:10
22/02/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật