Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Oman Diệu Kỳ
  Tập 2
 • 01:10
  Hương Vị Du Ký
  Tập 1
 • 01:35
  Hương Vị Du Ký
  Tập 2
 • 02:00
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai
  Tập 1
 • 02:25
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai
  Tập 2
 • 02:50
  Oman Diệu Kỳ
  Tập 1
 • 03:40
  Báu Vật Của Istanbul
  Tập 0
 • 04:30
  Người Ý Gốc Hoa
  Tập 4
 • 05:30
  Đến Vùng Đông Bắc
  Tập 8
 • 06:00
  Lính Dù Ấn Độ: Giành Huy Hiệu
  Tập 0
 • 06:50
  Khám Phá Trung Quốc
  Tập 3
 • 07:15
  Khám Phá Trung Quốc
  Tập 4
 • • LIVE
  Giấc Mộng Của Tỷ Dân Trung Quốc
 • 08:30
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai
  Tập 3
 • 08:55
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai
  Tập 4
 • 09:20
  Oman Diệu Kỳ (Tập 2)
  Oman Diệu Kỳ (Tập 2)
 • 10:10
  Hương Vị Du Ký (Tập 1)
  Hương Vị Du Ký (Tập 1)
 • 10:35
  Hương Vị Du Ký
  Tập 2
 • 11:00
  Lính Dù Ấn Độ: Giành Huy Hiệu
  Lính Dù Ấn Độ: Giành Huy Hiệu
 • 11:50
  Khám Phá Trung Quốc
  Tập 3
 • 12:15
  Khám Phá Trung Quốc (Tập 4)
  Khám Phá Trung Quốc (Tập 4)
 • 12:40
  Giấc Mộng Của Tỷ Dân Trung Quốc
  Tập 4
 • 13:30
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
 • 13:55
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai
  Tập 2
 • 14:20
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 3)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 3)
 • 14:45
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai
  Tập 4
 • 15:10
  Oman Diệu Kỳ (Tập 1)
  Oman Diệu Kỳ (Tập 1)
 • 16:00
  Oman Diệu Kỳ (Tập 2)
  Oman Diệu Kỳ (Tập 2)
 • 16:50
  Báu Vật Của Istanbul
  Báu Vật Của Istanbul
 • 17:40
  Hương Vị Du Ký (Tập 1)
  Hương Vị Du Ký (Tập 1)
 • 18:05
  Hương Vị Du Ký (Tập 2)
  Hương Vị Du Ký (Tập 2)
 • 18:30
  Du Lịch Ẩm Thực
  Tập 4
 • 19:20
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Tập 2)
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Tập 2)
 • 20:10
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 11)
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 11)
 • 21:00
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 3)
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 3)
 • 21:50
  Kỳ Quan Nhân Tạo
  Tập 3
 • 22:40
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 4)
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 4)
 • 23:30
  Du Lịch Ẩm Thực
  Tập 3
Du Ngoạn Bãi Biển (Tập 6)
Thời gian chiếu: 14:20 25/11/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật