Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Bậc Thầy Về Rắn
  17
 • 01:10
  Giao Hàng Đặc Biệt
  5
 • 01:35
  Giao Hàng Đặc Biệt
  6
 • 02:00
  Đang cập nhật
  4
 • • LIVE
  Bậc Thầy Về Rắn
 • 03:40
  Giao Hàng Đặc Biệt
  3
 • 04:05
  Giao Hàng Đặc Biệt
  4
 • 04:30
  Đài Loan Kỳ Thú (Phần 11)
  7
 • 05:30
  Thiết Kế Thiên Đường
  9
 • 06:00
  Hương Vị Nơi Điểm Đến: Trung Quốc
  5
 • 06:25
  Hương Vị Nơi Điểm Đến: Trung Quốc
  6
 • 06:50
  Con Đường Tơ Lụa Mới: Đường Tới Nga
  1
 • 07:40
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi
  2
 • 08:30
  Vùng Rìa Của Trung Quốc
  1
 • 09:20
  Bậc Thầy Về Rắn (Tập 17)
  Bậc Thầy Về Rắn (Tập 17)
 • 10:10
  Giao Hàng Đặc Biệt
  5
 • 10:35
  Giao Hàng Đặc Biệt
  6
 • 11:00
  Hương Vị Nơi Điểm Đến: Trung Quốc
  5
 • 11:25
  Hương Vị Nơi Điểm Đến: Trung Quốc
  6
 • 11:50
  Con Đường Tơ Lụa Mới: Đường Tới Nga
  1
 • 12:40
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 2)
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 2)
 • 13:30
  Đang cập nhật
  4
 • 14:20
  Bậc Thầy Về Rắn (Tập 16)
  Bậc Thầy Về Rắn (Tập 16)
 • 15:10
  Giao Hàng Đặc Biệt
  3
 • 15:35
  Giao Hàng Đặc Biệt
  4
 • 16:00
  Vùng Rìa Của Trung Quốc
  1
 • 16:50
  Bậc Thầy Về Rắn (Tập 17)
  Bậc Thầy Về Rắn (Tập 17)
 • 17:40
  Giao Hàng Đặc Biệt
  5
 • 18:05
  Giao Hàng Đặc Biệt
  6
 • 18:30
  Du Hành Châu Á Bằng Tắcxi
  3
 • 18:55
  Trao Đổi Đầu Bếp
  3
 • 19:20
  Đường Lạ
  1
 • 20:10
  Châu Á Nhìn Từ Trên Không (Phần 2 - Tập 1)
  Châu Á Nhìn Từ Trên Không (Phần 2 - Tập 1)
 • 21:00
  Du Hành Châu Á Bằng Tắcxi
  4
 • 21:25
  Trao Đổi Đầu Bếp
  4
 • 21:50
  Đường Lạ
  3
 • 22:40
  Châu Á Nhìn Từ Trên Không (Phần 2 - Tập 2)
  Châu Á Nhìn Từ Trên Không (Phần 2 - Tập 2)
 • 23:30
  Du Hành Châu Á Bằng Tắcxi
  4
 • 23:55
  Trao Đổi Đầu Bếp
  4
Giấc Mộng Của Tỷ Dân Trung Quốc (Tập 3)
Thời gian chiếu: 11:00 09/04/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật