Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:10
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 2)
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 2)
 • 02:00
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 1)
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 1)
 • 02:50
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 2)
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 2)
 • 03:40
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)
 • 04:30
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Tác Chiến Trên Cao (Tập 1)
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Tác Chiến Trên Cao (Tập 1)
 • 05:30
  Hãy Táo Bạo Với Adhuna (Tập 4)
  Hãy Táo Bạo Với Adhuna (Tập 4)
 • 06:00
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 1)
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 1)
 • 06:50
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 2)
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 2)
 • 07:40
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 3)
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 3)
 • 08:30
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 2)
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 2)
 • 09:20
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 3)
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 3)
 • • LIVE
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 2)
 • 11:00
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 1)
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 1)
 • 11:50
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 2)
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 2)
 • 12:40
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 3)
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 3)
 • 13:30
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 1)
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 1)
 • 14:20
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 2)
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 2)
 • 15:10
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 2)
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 2)
 • 16:00
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 3)
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 3)
 • 16:50
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)
 • 17:40
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 2)
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 2)
 • 18:30
  Kho Tàng Á Châu (Tập 3)
  Kho Tàng Á Châu (Tập 3)
 • 19:20
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 5)
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 5)
 • 20:10
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 1)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 1)
 • 21:00
  Kho Tàng Á Châu (Tập 4)
  Kho Tàng Á Châu (Tập 4)
 • 21:50
  Thế Giới Sông Nước Của Thành Phố Hoang Dã
  Thế Giới Sông Nước Của Thành Phố Hoang Dã
 • 22:40
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 2)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 2)
 • 23:30
  Kho Tàng Á Châu (Tập 4)
  Kho Tàng Á Châu (Tập 4)

Discovery Asia
Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 2)

10:10
16/07/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật