Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Bà Là Nhất (Tập 1)
  Bà Là Nhất (Tập 1)
 • 00:45
  Bà Là Nhất (Tập 2)
  Bà Là Nhất (Tập 2)
 • 01:10
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
 • 02:00
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột (Tập 5)
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột (Tập 5)
 • 02:25
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột (Tập 6)
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột (Tập 6)
 • 02:50
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 6)
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 6)
 • 03:40
  Cao Thủ Ẩm Thực: Những Biểu Tượng Đồ Ăn Đường Phố Hồng Kông
  Cao Thủ Ẩm Thực: Những Biểu Tượng Đồ Ăn Đường Phố Hồng Kông
 • 04:30
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 5)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 5)
 • 05:30
  Tiền Bẩn (Tập 7)
  Tiền Bẩn (Tập 7)
 • 06:00
  Nét Trung Hoa (Tập 2)
  Nét Trung Hoa (Tập 2)
 • 06:50
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 3)
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 3)
 • 07:40
  Xứ Mẫu Quyền (Tập 3)
  Xứ Mẫu Quyền (Tập 3)
 • 08:30
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
 • 08:55
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
 • 09:20
  Bà Là Nhất (Tập 1)
  Bà Là Nhất (Tập 1)
 • 09:45
  Bà Là Nhất (Tập 2)
  Bà Là Nhất (Tập 2)
 • 10:10
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
 • 11:00
  Nét Trung Hoa (Tập 2)
  Nét Trung Hoa (Tập 2)
 • 11:50
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 3)
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 3)
 • 12:40
  Xứ Mẫu Quyền (Tập 3)
  Xứ Mẫu Quyền (Tập 3)
 • 13:30
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột (Tập 5)
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột (Tập 5)
 • 13:55
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột (Tập 6)
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột (Tập 6)
 • 14:20
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
 • • LIVE
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
 • 15:10
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 6)
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 6)
 • 16:00
  Bà Là Nhất (Tập 1)
  Bà Là Nhất (Tập 1)
 • 16:25
  Bà Là Nhất (Tập 2)
  Bà Là Nhất (Tập 2)
 • 16:50
  Cao Thủ Ẩm Thực: Những Biểu Tượng Đồ Ăn Đường Phố Hồng Kông
  Cao Thủ Ẩm Thực: Những Biểu Tượng Đồ Ăn Đường Phố Hồng Kông
 • 17:40
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
 • 18:30
  Chuyến Leo Núi Chết Chóc (Tập 2)
  Chuyến Leo Núi Chết Chóc (Tập 2)
 • 19:20
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 7)
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 7)
 • 20:10
  Giải Mã Trận Động Đất Ở Hoa Liên
  Giải Mã Trận Động Đất Ở Hoa Liên
 • 21:00
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 1)
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 1)
 • 21:50
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 8)
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 8)
 • 22:40
  Lũ Lụt Ở Kerala
  Lũ Lụt Ở Kerala
 • 23:30
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 1)
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 1)

Discovery Asia
Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)

14:45
21/02/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật