Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Con Đường Tơ Lụa Mới: Đường Tới Nga
  1
 • 01:10
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi
  2
 • 02:00
  Hương Vị Nơi Điểm Đến: Trung Quốc
  3
 • 02:25
  Hương Vị Nơi Điểm Đến: Trung Quốc
  4
 • 02:50
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc
  2
 • 03:40
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi
  1
 • • LIVE
  Đài Loan Kỳ Thú (Phần 11)
 • 05:30
  Thiết Kế Thiên Đường
  8
 • 06:00
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc
  4
 • 06:50
  Một Góc Thiên Đàng - Văn Hóa Vườn Tược Ở Thế Giới Hồi Giáo
  5
 • 07:40
  Khám Phá Trung Quốc: Hành Trình Tìm Kiếm Xứ Thần Tiên
  6
 • 08:30
  Hương Vị Nơi Điểm Đến: Trung Quốc
  5
 • 08:55
  Hương Vị Nơi Điểm Đến: Trung Quốc
  6
 • 09:20
  Con Đường Tơ Lụa Mới: Đường Tới Nga
  1
 • 10:10
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 2)
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 2)
 • 11:00
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc
  4
 • 11:50
  Một Góc Thiên Đàng - Văn Hóa Vườn Tược Ở Thế Giới Hồi Giáo
  5
 • 12:40
  Khám Phá Trung Quốc: Hành Trình Tìm Kiếm Xứ Thần Tiên
  6
 • 13:30
  Hương Vị Nơi Điểm Đến: Trung Quốc
  3
 • 13:55
  Hương Vị Nơi Điểm Đến: Trung Quốc
  4
 • 14:20
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 2)
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 2)
 • 15:10
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 1)
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 1)
 • 16:00
  Hương Vị Nơi Điểm Đến: Trung Quốc
  5
 • 16:25
  Hương Vị Nơi Điểm Đến: Trung Quốc
  6
 • 16:50
  Con Đường Tơ Lụa Mới: Đường Tới Nga
  1
 • 17:40
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 2)
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 2)
 • 18:30
  Đang cập nhật
  4
 • 19:20
  Bậc Thầy Về Rắn (Tập 16)
  Bậc Thầy Về Rắn (Tập 16)
 • 20:10
  Giao Hàng Đặc Biệt
  3
 • 20:35
  Giao Hàng Đặc Biệt
  4
 • 21:00
  Vùng Rìa Của Trung Quốc
  1
 • 21:50
  Bậc Thầy Về Rắn (Tập 17)
  Bậc Thầy Về Rắn (Tập 17)
 • 22:40
  Giao Hàng Đặc Biệt
  5
 • 23:05
  Giao Hàng Đặc Biệt
  6
 • 23:30
  Vùng Rìa Của Trung Quốc
  1
Hàn Quốc Nhìn Từ Trên Cao Xuống (Tập 1)
Thời gian chiếu: 11:50 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật