Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Hàn Quốc Nhìn Từ Trên Cao Xuống (Tập 1)

Yêu thích

Hàn Quốc Nhìn Từ Trên Cao Xuống (Tập 1)

Thời gian chiếu: 11:50 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Thế giới chứng kiến một Hàn Quốc có tốc độ phát triển đáng kinh ngạc trong 50 năm qua cùng với sự tiến bộ vượt bậc về công nghệ và cơ sở hạ tầng mà không nhiều quốc gia có thể bắt kịp. Series Hàn Quốc Nhìn Từ Trên Cao Xuống là hành trình khám phá những khu vực nông thôn vắng vẻ cùng với những thành phố sầm uất bậc nhất đất nước này.