Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa (Tập 4)
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa (Tập 4)
 • 01:10
  Truyền Thuyết Về Ramayana (Tập 1)
  Truyền Thuyết Về Ramayana (Tập 1)
 • 02:00
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 1)
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 1)
 • 02:50
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa (Tập 3)
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa (Tập 3)
 • 03:40
  Hoàng Đế Trung Quốc (Tập 2)
  Hoàng Đế Trung Quốc (Tập 2)
 • 04:30
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 6)
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 6)
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ (Tập 1)
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ (Tập 1)
 • 06:00
  Bản Sắc (Tập 1)
  Bản Sắc (Tập 1)
 • 06:50
  Bản Sắc (Tập 2)
  Bản Sắc (Tập 2)
 • 07:40
  UAE Từ Trên Không
  UAE Từ Trên Không
 • 08:30
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 2)
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 2)
 • 09:20
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa (Tập 4)
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa (Tập 4)
 • 10:10
  Truyền Thuyết Về Ramayana (Tập 1)
  Truyền Thuyết Về Ramayana (Tập 1)
 • 11:00
  Bản Sắc (Tập 1)
  Bản Sắc (Tập 1)
 • 11:50
  Bản Sắc (Tập 2)
  Bản Sắc (Tập 2)
 • 12:40
  UAE Từ Trên Không
  UAE Từ Trên Không
 • 13:30
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 1)
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 1)
 • 14:20
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 2)
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 2)
 • 15:10
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa (Tập 3)
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa (Tập 3)
 • 16:00
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa (Tập 4)
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa (Tập 4)
 • 16:50
  Hoàng Đế Trung Quốc (Tập 2)
  Hoàng Đế Trung Quốc (Tập 2)
 • 17:40
  Truyền Thuyết Về Ramayana (Tập 1)
  Truyền Thuyết Về Ramayana (Tập 1)
 • 18:30
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 3)
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 3)
 • 18:55
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 4)
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 4)
 • 19:20
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 3)
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 3)
 • 19:45
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 4)
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 4)
 • • LIVE
  Tộc Người Bị Lãng Quên Ở Ấn Độ
 • 21:00
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 5)
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 5)
 • 21:25
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 6)
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 6)
 • 21:50
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 5)
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 5)
 • 22:15
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 6)
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 6)
 • 22:40
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 1)
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 1)
 • 23:30
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 5)
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 5)
 • 23:55
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 6)
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 6)

Discovery Asia
Tộc Người Bị Lãng Quên Ở Ấn Độ

20:10
23/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật