Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam
  Tập 6
 • 01:10
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam
  Tập 7
 • 02:00
  Châu Á Sống Động
  Tập 3
 • 02:25
  Giao Hàng Đặc Biệt
  Tập 7
 • • LIVE
  Đi Tìm Vị Umami
 • 03:15
  Đi Tìm Vị Umami
  Tập 5
 • 03:40
  Chuyến Leo Núi Chết Chóc
  Tập 2
 • 04:30
  Con Đường Tơ Lụa Mới: Đường Tới Nga
  Tập 2
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Tập 12
 • 06:00
  Ẩm Thực Châu Á
  Tập 5
 • 06:50
  Can Trường
  Tập 3
 • 07:15
  Can Trường
  Tập 4
 • 07:40
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc
  Tập 1
 • 08:30
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam
  Tập 5
 • 09:20
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam
  Tập 6
 • 10:10
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam
  Tập 7
 • 11:00
  Ẩm Thực Châu Á
  Tập 5
 • 11:50
  Can Trường
  Tập 3
 • 12:15
  Can Trường
  Tập 4
 • 12:40
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc
  Tập 1
 • 13:30
  Châu Á Sống Động
  Tập 3
 • 13:55
  Giao Hàng Đặc Biệt
  Tập 7
 • 14:20
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam
  Tập 5
 • 15:10
  Đi Tìm Vị Umami
  Tập 6
 • 15:35
  Đi Tìm Vị Umami
  Tập 5
 • 16:00
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam
  Tập 6
 • 16:50
  Chuyến Leo Núi Chết Chóc
  Tập 2
 • 17:40
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam
  Tập 7
 • 18:30
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Tập 5
 • 18:55
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Tập 6
 • 19:20
  Chiến Dịch Giải Cứu Tại Hang Ngầm Ở Thái Lan
 • 20:10
  Những Góc Xa Khuất Của Trung Quốc
  Tập 2
 • 21:00
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Tập 7
 • 21:26
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Tập 8
 • 21:52
  Dấu Ấn Vương Triều
  Tập 1
 • 22:40
  Những Góc Xa Khuất Của Trung Quốc
  Tập 3
 • 23:30
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Tập 7
 • 23:56
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Tập 8
Hành Trình Giải Cứu Cá Voi (Tập 2)
Thời gian chiếu: 10:10 23/09/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật