Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Jawai: Những Ngọn Núi Báo Đốm Của Ấn Độ
 • 01:10
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc
  Tập 2
 • 02:00
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines
  Tập 6
 • • LIVE
  Khám Phá: Rann Xứ Kutch
 • 03:40
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc
  Tập 1
 • 04:30
  Fun Taiwan Challenge (S12)
  Tập 1
 • 05:30
  Đến Vùng Đông Bắc
  Tập 4
 • 06:00
  Đường Lạ (Phần 2)
  Tập 2
 • 06:50
  Châu Á Sống Động (Phần 1)
  Tập 5
 • 07:15
  Châu Á Sống Động (Phần 1)
  Tập 6
 • 07:40
  Bản Sắc
  Tập 7
 • 08:30
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 1)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 1)
 • 09:20
  Jawai: Những Ngọn Núi Báo Đốm Của Ấn Độ
  Jawai: Những Ngọn Núi Báo Đốm Của Ấn Độ
 • 10:10
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 2)
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 2)
 • 11:00
  Đường Lạ (Phần 2 - Tập 2)
  Đường Lạ (Phần 2 - Tập 2)
 • 11:50
  Châu Á Sống Động (Phần 1 - Tập 5)
  Châu Á Sống Động (Phần 1 - Tập 5)
 • 12:15
  Châu Á Sống Động (Phần 1 - Tập 6)
  Châu Á Sống Động (Phần 1 - Tập 6)
 • 12:40
  Bản Sắc
  Tập 7
 • 13:30
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
 • 14:20
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 1)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 1)
 • 15:10
  Khám Phá: Rann Xứ Kutch
  Khám Phá: Rann Xứ Kutch
 • 16:00
  Jawai: Những Ngọn Núi Báo Đốm Của Ấn Độ
  Jawai: Những Ngọn Núi Báo Đốm Của Ấn Độ
 • 16:50
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 1)
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 1)
 • 17:40
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 2)
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 2)
 • 18:30
  Chúng Tôi Không Phải Kẻ Yếu
  Tập 1
 • 19:20
  Borneo: Tử Thần Rình Rập
  Borneo: Tử Thần Rình Rập
 • 20:10
  Con Đường Của Nhân Loại (Tập 2)
  Con Đường Của Nhân Loại (Tập 2)
 • 21:00
  Chúng Tôi Không Phải Kẻ Yếu
  Tập 2
 • 21:50
  Chuyến Du Hành Của Nghệ Thuật Kinh Kịch
 • 22:40
  Con Đường Của Nhân Loại (Tập 3)
  Con Đường Của Nhân Loại (Tập 3)
 • 23:30
  Chúng Tôi Không Phải Kẻ Yếu
  Tập 2
Hương Vị Bí Ẩn Miền Đông Bắc Ấn Độ (Tập 3)
Thời gian chiếu: 11:50 07/07/2022 Thời lượng dự kiến: 25 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật