Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Kate Humble: Sống Cùng Dân Du Mục (Tập 1)

Yêu thích

Kate Humble: Sống Cùng Dân Du Mục (Tập 1)

Thời gian chiếu: 23:30 08/11/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Kate lên đường đến Tây Nam Nepal để tìm kiếm bộ lạc du mục duy nhất còn tồn tại của đất nước này với số lượng thành viên chỉ vỏn vẹn 140 người.