Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Bán Chị Em Gái
  Tập 1
 • 01:10
  Trung Quốc Hoang Dã
  Tập 4
 • 02:00
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam
  Tập 6
 • 02:50
  Nghĩa Ô: Khu Chợ Lớn Nhất Thế Giới
 • 03:40
  Trung Quốc Hoang Dã
  Tập 3
 • 04:30
  Bậc Thầy Về Rắn
  Tập 3
 • 05:30
  Đảo Đười Ươi: Khởi Đầu Mới
  Tập 3
 • 06:00
  Du Hành Châu Á Bằng Tắcxi
  Tập 10
 • 06:25
  Trao Đổi Đầu Bếp
  Tập 10
 • 06:50
  Đường Lạ: Châu Á
  Tập 11
 • 07:40
  Những Đại Đô Thị Tráng Lệ
  Tập 1
 • 08:30
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam
  Tập 2
 • 09:20
  Bán Chị Em Gái
  Tập 1
 • 10:10
  Trung Quốc Hoang Dã
  Tập 4
 • 11:00
  Du Hành Châu Á Bằng Tắcxi
  Tập 10
 • 11:25
  Trao Đổi Đầu Bếp
  Tập 10
 • 11:50
  Đường Lạ: Châu Á
  Tập 11
 • 12:40
  Những Đại Đô Thị Tráng Lệ
  Tập 1
 • 13:30
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam
  Tập 6
 • 14:20
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam
  Tập 7
 • 15:10
  Nghĩa Ô: Khu Chợ Lớn Nhất Thế Giới
 • 16:00
  Bán Chị Em Gái
  Tập 1
 • 16:50
  Trung Quốc Hoang Dã
  Tập 3
 • 17:40
  Trung Quốc Hoang Dã
  Tập 4
 • 18:30
  Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo
  Tập 3
 • 19:20
  Trung Quốc Thông Minh: Cách Mạng Khởi Nghiệp
  Tập 3
 • 20:10
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân
  Tập 4
 • 21:00
  Ẩm Thực Châu Á
  Tập 4
 • • LIVE
  Đường Đến Trung Hoa
 • 22:40
  Bollywood: Ngành Công Nghiệp Điện Ảnh Lớn Nhất Thế Giới
  Tập 1
 • 23:30
  Ẩm Thực Châu Á
  Tập 4
Kate Humble: Sống Cùng Dân Du Mục (Tập 1)
Thời gian chiếu: 08:30 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật