Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo
  Tập 2
 • 01:10
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo
  Tập 3
 • 02:00
  Biểu Tượng Kiến Trúc: Ngọc Bích
  Tập 1
 • 02:50
  Biểu Tượng Kiến Trúc: Đào Chu Ẩn Viên
  Tập 1
 • • LIVE
  Khám Phá Đài Loan: Ngành Y Tế Ưu Tú
 • 04:30
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines
  Tập 4
 • 05:30
  Tiền Bẩn
  Tập 4
 • 06:00
  Bên Trong Khu Biệt Giam
  Tập 1
 • 06:50
  Các Chiến Dịch Quân Sự
  Tập 1
 • 07:40
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Tập 7
 • 08:05
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Tập 8
 • 08:30
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo
  Tập 1
 • 09:20
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo
  Tập 2
 • 10:10
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo
  Tập 3
 • 11:00
  Bên Trong Khu Biệt Giam
  Tập 1
 • 11:50
  Các Chiến Dịch Quân Sự
  Tập 1
 • 12:40
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Tập 7
 • 13:05
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Tập 8
 • 13:30
  Biểu Tượng Kiến Trúc: Ngọc Bích
  Tập 1
 • 14:20
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo
  Tập 1
 • 15:10
  Biểu Tượng Kiến Trúc: Đào Chu Ẩn Viên
  Tập 1
 • 16:00
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo
  Tập 2
 • 16:50
  Khám Phá Đài Loan: Ngành Y Tế Ưu Tú
  Tập 0
 • 17:40
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo
  Tập 3
 • 18:30
  Nét Trung Hoa
  Tập 2
 • 19:20
  Điểm Phá Giới Hạn
  Tập 3
 • 20:10
  Xứ Mẫu Quyền
  Tập 3
 • 21:00
  Bưu Thiếp Của Pia
  Tập 1
 • 21:50
  Điểm Phá Giới Hạn
  Tập 4
 • 22:40
  Dấu Ấn Vương Triều
  Tập 3
 • 23:30
  Bưu Thiếp Của Pia
  Tập 1

Discovery Asia
Khám Phá Đài Loan: Ngành Y Tế Ưu Tú - Tập 0

03:40
26/02/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật