Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Những Miền Đất Bí Ẩn Của Trung Quốc
  Xinjiang: A Modern Oasis
 • 01:10
  Ngày Định Mệnh Thay Đổi Châu Á
  Tokyo's Sarin Scars
 • 02:00
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo
  Crime After Crime?
 • 02:50
  Những Miền Đất Bí Ẩn Của Trung Quốc
  Tibet: Ancient Land Modern World
 • 03:40
  Những Thành Phố Bị Quên Lãng Trong Rừng
 • 04:30
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Tác Chiến Trên Cao
  The Rock Wall
 • 05:30
  Những Nhà Làm Phim Lần Đầu: Nam Kinh Vẫy Gọi
  Great Wall Rising
 • 06:00
  Dokkaebi: Thợ Săn Tri Thức
  Episode 12
 • 06:50
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu
  A Room Of Their Own
 • 07:15
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu
  Drive Like A Girl
 • 07:40
  Thổ Nhĩ Kỳ: Nét Đa Dạng Tuyệt Đẹp
  The Mediterranean Coast
 • 08:30
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo
  A Well-Planned Escape?
 • • LIVE
  Những Miền Đất Bí Ẩn Của Trung Quốc
 • 10:10
  Ngày Định Mệnh Thay Đổi Châu Á
  Tokyo's Sarin Scars
  Ngày Định Mệnh Thay Đổi Châu Á
 • 11:00
  Dokkaebi: Thợ Săn Tri Thức (Tập 12)
  Dokkaebi: Thợ Săn Tri Thức (Tập 12)
 • 11:50
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu
  A Room Of Their Own
 • 12:15
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu
  Drive Like A Girl
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu
 • 12:40
  Thổ Nhĩ Kỳ: Nét Đa Dạng Tuyệt Đẹp
  The Mediterranean Coast
 • 13:30
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo
  Crime After Crime?
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo
 • 14:20
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo
  A Well-Planned Escape?
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo
 • 15:10
  Những Miền Đất Bí Ẩn Của Trung Quốc
  Tibet: Ancient Land Modern World
  Những Miền Đất Bí Ẩn Của Trung Quốc
 • 16:00
  Những Miền Đất Bí Ẩn Của Trung Quốc
  Xinjiang: A Modern Oasis
  Những Miền Đất Bí Ẩn Của Trung Quốc
 • 16:50
  Những Thành Phố Bị Quên Lãng Trong Rừng
 • 17:40
  Ngày Định Mệnh Thay Đổi Châu Á
  Tokyo's Sarin Scars
  Ngày Định Mệnh Thay Đổi Châu Á
 • 18:30
  Đi Tìm Vị Umami
  Seoul, The K-Diet
  Đi Tìm Vị Umami
 • 18:55
  Đi Tìm Vị Umami
  Seoul/busan - The Deep Taste
 • 19:20
  Đi Tìm Vị Umami
  Hanoi - Sauces And Essences
  Đi Tìm Vị Umami
 • 19:45
  Đi Tìm Vị Umami
  Singapore - The Things Inside
 • 20:10
  Đi Tìm Vị Umami
  Kelantan - Fish And Rice
  Đi Tìm Vị Umami
 • 20:35
  Đi Tìm Vị Umami
  Kuala Lumpur - The Maillard
 • 21:00
  Du Lịch Ẩm Thực
  Hong Kong
  Du Lịch Ẩm Thực
 • 21:50
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines
  Episode 1
 • 22:40
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  New Zealand (Queenstown, Rotorua)
  Thám Tử Vẻ Đẹp
 • 23:30
  Du Lịch Ẩm Thực
  Hong Kong
  Du Lịch Ẩm Thực
Khám Phá Xác Ướp
Thời gian chiếu: 09:05 09/02/2023 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Xác ướp huyền thoại của Vua Tut có thể đã bốc cháy bên trong quan tài của ông, Ramy điều tra để tìm hiểu xem liệu đó có phải là một sự thay đổi trong quá trình ướp xác hay không.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật