Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 4)
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 4)
 • 01:10
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)
 • • LIVE
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 2)
 • 02:50
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 3)
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 3)
 • 03:40
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 2)
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 2)
 • 04:30
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Lính Tàu Ngầm Ấn Độ (Tập 4)
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Lính Tàu Ngầm Ấn Độ (Tập 4)
 • 05:30
  Đến Vùng Đông Bắc (Tập 5)
  Đến Vùng Đông Bắc (Tập 5)
 • 06:00
  Khám Phá Ấn Độ - Dẫn Chương Trình: Bettany Hughes (Tập 1)
  Khám Phá Ấn Độ - Dẫn Chương Trình: Bettany Hughes (Tập 1)
 • 06:50
  Khám Phá Ấn Độ - Dẫn Chương Trình: Bettany Hughes (Tập 2)
  Khám Phá Ấn Độ - Dẫn Chương Trình: Bettany Hughes (Tập 2)
 • 07:40
  Báu Vật Của Istanbul
  Báu Vật Của Istanbul
 • 08:30
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 3)
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 3)
 • 09:20
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 4)
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 4)
 • 10:10
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 3)
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 3)
 • 11:00
  Khám Phá Ấn Độ - Dẫn Chương Trình: Bettany Hughes (Tập 1)
  Khám Phá Ấn Độ - Dẫn Chương Trình: Bettany Hughes (Tập 1)
 • 11:50
  Khám Phá Ấn Độ - Dẫn Chương Trình: Bettany Hughes (Tập 2)
  Khám Phá Ấn Độ - Dẫn Chương Trình: Bettany Hughes (Tập 2)
 • 12:40
  Báu Vật Của Istanbul
  Báu Vật Của Istanbul
 • 13:30
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 2)
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 2)
 • 14:20
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 3)
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 3)
 • 15:10
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 3)
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 3)
 • 16:00
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 4)
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 4)
 • 16:50
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 2)
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 2)
 • 17:40
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 3)
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 3)
 • 18:30
  Kho Tàng Á Châu (Tập 4)
  Kho Tàng Á Châu (Tập 4)
 • 19:20
  Thế Giới Sông Nước Của Thành Phố Hoang Dã
  Thế Giới Sông Nước Của Thành Phố Hoang Dã
 • 20:10
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 2)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 2)
 • 21:00
  Kho Tàng Á Châu (Tập 1)
  Kho Tàng Á Châu (Tập 1)
 • 21:50
  Dấu Ấn Vương Triều: Đông Phương Chi Quốc (Tập 1)
  Dấu Ấn Vương Triều: Đông Phương Chi Quốc (Tập 1)
 • 22:40
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 3)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 3)
 • 23:30
  Kho Tàng Á Châu (Tập 1)
  Kho Tàng Á Châu (Tập 1)

Discovery Asia
Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 2)

02:00
23/07/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật