Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Kỳ Quan Nhân Tạo (Phần 2 - Tâpj 2)

Yêu thích

Kỳ Quan Nhân Tạo (Phần 2 - Tâpj 2)

Thời gian chiếu: 10:11 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 49 phút

Series Kỳ Quan Nhân Tạo sẽ tôn vinh những thành tựu kỹ thuật đặc biệt trên khắp châu Á, đồng thời phân tích cách các kỹ sư thực hiện thiết kế và xây dựng chúng. Đó là những công trình kiến trúc tuyệt vời nhất - chương trình gọi đó là các kỳ quan nhân tạo vĩ đại.